Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Over Milieuvrienden

Wat willen we bereiken

De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon – leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te streven naar en het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening.
Het welzijn en de gezondheid van mensen in en om Duiven staat centraal.
Wij zijn geen actiegroep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur en landschap in onze mooie Liemers.

Hoe doen we dat

De Stichting Milieuvrienden Duiven opgericht in november 1988 is sinds november 1989 een steungroep van de Vereniging Milieudefensie en aangesloten bij Natuur en Milieu Gelderland. MVD zet zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de bodem, lucht en het water en de gezondheid van de mensen en een goede ruimtelijke ordening in en rond Duiven, waaronder de dorpen Duiven, Groessen en Loo.

Wij zijn een plaatselijke groep. Op dit moment zijn wij met 7 personen actief. De leden stellen zich hier voor.

Hier een overzicht van een aantal activiteiten van de afgelopen 30 jaar

Jaarverslagen:

Voor een indruk van onze activiteiten, zie onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2023

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014