Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Stichting Milieuvrienden Duiven

De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon – leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te streven naar en het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening.

Wij zijn geen actiegroep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur en landschap in onze mooie Liemers. Onze activiteiten zijn samen te vatten onder de volgende onderwerpen:

Voedsel en landbouw: Weet wat je eet en waar het vandaan komt. We zijn bezig met het opzetten van een Voedselbos, maak hier kennis met dit initiatief!

Energie: Het aandeel duurzame energie is gestegen, maar blijft nog steeds fors achter op de klimaatdoelstelling. De energie coöperatie de Liemers heeft concrete plannen voor zonnevelden en andere duurzame oplossingen.

Grondstoffen: Dit thema betreft het verstandig gebruik van grondstoffen in het huishouden, bij bedrijven en de overheid

Mobiliteit: Hoe zorgen we dat voorzieningen passen binnen onze levensstijl, niet ten koste gaan van ons leefplezier en niet ten koste gaan van het leefklimaat voor mens, dier en natuur. De dreiging van de doortrekking van de A15 door het buitengebied is een belangrijk aandachtspunt.

Ruimte: Zoeken naar balans tussen natuur, wonen, recreatie, infrastructuur en bedrijven. Graag zien we groene omzoming van bedrijventerreinen, houden milieu risico’s in de gaten.

Doe mee!

Meer ondersteuning voor het Voedselbos is nodig: wil je graag meewerken, meedenken over de invulling, op zoek gaan naar plantgoed en spullen of op zoek gaan naar financiering. Hartstikke fijn, neem contact met ons op, dan zoeken we de leukste klus voor jou!

Stuur een mailtje naar: voedselbos@milieuvrienden.nl