Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Stichting Milieuvrienden Duiven

De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon – leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te streven naar en het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening.

Wij zijn geen actiegroep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur en landschap in onze mooie Liemers. Onze activiteiten zijn samen te vatten onder de volgende onderwerpen:

Voedsel en landbouw: Weet wat je eet en waar het vandaan komt. Ondersteuning bij het ontwerp van een Voedselbos;

Energie: Het aandeel duurzame energie is gestegen, maar blijft nog steeds fors achter op de klimaatdoelstelling;

Grondstoffen: Dit thema betreft het verstandig gebruik van grondstoffen in het huishouden, bij bedrijven en de overheid;

Mobiliteit: Hoe zorgen we dat voorzieningen passen binnen onze levensstijl, niet ten koste gaan van ons leefplezier en niet ten koste gaan van het leefklimaat voor mens, dier en natuur;

Ruimte: Zoeken naar balans tussen natuur, wonen, recreatie, infrastructuur en bedrijven.

Doe mee!

Op zaterdag 19 maart van 9-12 uur gaan we bomen planten op het terrein Buitensingel aan de Westsingel in Duiven. Doe je ook mee? De gemeente Duiven heeft ons deze 45 bomen geschonken en die gaan planten, wat opschonen en snoeien. Er is gereedschap!

Stuur een mailtje naar: info@milieuvrienden.nl

We verzamelen bij het klompenpad naast de sportschool Aerofitt, Westsingel 29, Duiven. Neem je eigen koffie of thee mee.

Meer ondersteuning voor het Voedselbos: wil je graag vaker meewerken, mee denken over de invulling, op zoek gaan naar plantgoed en spullen of op zoek gaan naar financiering. Hartstikke fijn, neem contact met ons op, dan zoeken we de leukste klus voor jou!