Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Milieuvrienden Duiven

Stichting Milieuvrienden Duiven

De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon – leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te streven naar en het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening.

Wij zijn geen actiegroep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur en landschap in onze mooie Liemers. Onze activiteiten zijn samen te vatten onder de volgende onderwerpen:

Voedsel en landbouw: Weet wat je eet en waar het vandaan komt.

Energie: Het aandeel duurzame energie is gestegen, maar blijft nog steeds fors achter op de klimaatdoelstelling

Grondstoffen: Dit thema betreft het verstandig gebruik van grondstoffen in het huishouden, bij bedrijven en de overheid

Mobiliteit: Hoe zorgen we dat voorzieningen passen binnen onze levensstijl, niet ten koste gaan van ons leefplezier en niet ten koste gaan van het leefklimaat voor mens, dier en natuur

Ruimte: Zoeken naar balans tussen natuur, wonen, recreatie, infrastructuur en bedrijven