Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Grondstoffen

Het thema ‘Grondstoffen’ gaat over het verstandig gebruik van grondstoffen in huishouden, bedrijven en overheid. Aandachtspunten zijn:

  • Gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen
  • Voetafdrukken – ecologische
  • Afval: neutraal
  • Besparen en hergebruik
  • Milieu
  • Bedrijven