Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Mobiliteit

Mobiliteit is belangrijk in ons dagelijks leven, woon-werk, werk-werk, recreatie. Hoe zorgen we ervoor dat voorzieningen passen binnen onze levensstijl en niet ten koste gaat van ons leefplezier en het leefklimaat voor mens, dier en natuur.

Duiven

Duiven heeft een mobiliteitsplan opgesteld waarin het gemeentelijke verkeersbeleid voor de komende periode (2014 – 2025) wordt vastgelegd.

Bedreigingen

Doortrekking van de A15 dwars door het hele gebied. In maart 2017 is het Tracébesluit voor deze doortrekking gepubliceerd. Na de vernietiging van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) door het Europese Hof in 2019, is er een gewijzigd Tracébesluit gepubliceerd. Milieuvrienden Duiven heeft tegen beiden een beroep aangetekend bij de Raad van State voor vernietiging van het Tracébesluit. Het beroep wordt nu door de Raad van State behandeld. De hoorzitting vonden plaats in de Gotische zaal van de Raad van State in Den Haag. De uitspraak wordt in september 2020 verwacht.

We werken hierin nauw samen met de Stichting Duurzame Aanleg A15, NMG (Natuur en Milieu Gelderland, voorheen GNMF) en Bewonersoverleg Groessen A15. Lees hier meer