Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Ruimte

Concurrentie in ons kleine kikkerland gaat om ruimte. Hoe zoeken we naar een balans tussen natuur, wonen, recreatie, infrastructuur en bedrijven.

Infrastructuur

Mede bij het structurele overleg dat wij met de Gemeente hebben worden eventuele ongewenste verkeerssituaties onder de aandacht gebracht.

Oppervlaktewater

In het structurele overleg met de Gemeente wordt ook aandacht besteedt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo nodig nemen wij rechtstreeks contact op met het Waterschap.

Veiligheid

Daar waar de mogelijke veiligheid van de inwoners in het geding is b.v. bij het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor proberen wij een vinger aan de pols te houden.