Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Energie De Liemers

We zijn actief betrokken bij het opzetten van een energiecoöperatie in de Liemers. De coöperatie Energie De Liemers is opgericht in 2021 in het bijzonder voor Duiven, Westervoort en Zevenaar. Energie de Liemers heeft als doel lokale opbrengsten van grootschalige opwek van zon- en windenergie zoveel mogelijk terug laten vloeien naar lokale bewoners en bedrijven, passend bij de voorwaarden uit het Klimaatakkoord.

Energie De Liemers handelt vanuit de visie dat wij als Liemerse samenleving de verantwoordelijkheid hebben om maatregelen te nemen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Deze visie past bij het Klimaatakkoord van Parijs dat als belangrijk doel heeft om de uitstoot van de CO2 drastisch te verminderen. En, aangezien energie een economische waarde heeft, willen ze dat opbrengsten ook lokaal terugvloeien in het gebied waar deze energie wordt opgewekt.

Beide doelen kunnen alleen bereikt worden door gezamenlijk in actie komen. Een samenwerking tussen de Liemerse gemeenten, de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Dit gebeurt door het zelf produceren of laten produceren van duurzame energie, het opzetten van duurzame energieopwekking en het deelnemen aan of opzetten van duurzame energieprojecten.

De coöperatie roept nu op om lid te worden. Ze heeft een eerste nieuwsbrief uitgezonden, deze kun je hier lezen.