Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Energie

Het is ons doel om energieneutraal te worden, 100% duurzaam, en zonder valse oplossingen zoals grootschalige biomassa of kernenergie. Het kan, met zon, wind en aardwarmte. En misschien nog het belangrijkste: laten we energieverspilling stoppen. Dat scheelt letterlijk de helft!

Het aandeel duurzame energie gestegen, maar blijft achter op de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020; het aandeel zon en wind is wel met 20% toegenomen.

Thema’s zijn

  • Energie de Liemers: een coƶperatie, dus je kunt er lid van worden die de opbrengsten van zonnevelden en windmolens terug wil laten vloeien naar de lokale gemeenschap. Lees hier meer
  • Lobby om nieuwe huizen energieneutraal te maken
  • Fossielvrije energie: wind, zon, water, aardwarmte
  • Besparing
  • Landschappelijke inpassing van windmolens en zonnevelden, waaronder de plaatsing van windmolens bij Caprice, Lingewaard