Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Leden van Milieuvrienden Duiven

Hanneke Spaans, voorzitter

Rennie Verhagen, secretariaat

José Luis Salve, penningmeester

Baukje Boschker, lid

Sybrand Feenstra, lid

Paul Jansen, lid

Wout Oosterhof, lid

Peter Mekkink, adviseur

Bessel Hartogsveld, erelid

Groep Milieuvrienden in 2010
vlnr Baukje, José Luis, Bessel, Hanneke, Rennie, Peter