Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Voedselbosmeubilair

Zowel aan de Westsingel als op het Kievitsnest hebben wij dankzij sponsoring kunnen voorzien in prachtige picknickbanken. Op het Kievitsnest werd deze begin april 2024 met een grote kraan op de juiste plaats gezet. Heerlijk pauzeren met wat drinken, bijv na het snoeien of het reduceren van de berenklauw. Over enkele weken komt de bank in Voedselbos Buitensingel.