Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Fotoverslag NL-doet Kievitsnest Lathum

NL-doet 11 maart 2023

Sneeuw, zon en buiten!
Boombeschermers aanbrengen tegen wildvraat
Pootwerk
Pauze met taart……
Onder de grote boom, lekker beschut