Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Voedseltuin – eerste stappen

Deze avond stond in het teken van het vinden van ideeen en draagvlak. een verslag van de avond kun je hier vinden.

https://milieuvrienden.nl/210308-voedselbos-duiven-brainstorm-jamboard-presentatie-verslag/