Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Voedselbos in de media

Het aanleggen van een voedselbos in Duiven is opgepakt door de media. De Gelderlander (zie artikel) heeft uitgebreid geschreven over de eerste stappen die gemaakt zijn