Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Voedselbos Buitensingel in Duiven krijgt vorm: vrijwilligers planten 45 bomen en struiken

Met zo’n twintig vrijwilligers van Stichting Milieuvrienden Duiven werd zaterdag een begin gemaakt met het nieuwe voedselbos in Duiven. In totaal zijn dit weekend 45 bomen en struiken geplant.

Het voedselbos aan de Westsingel, vlak bij de sportschool en de sportvelden, moet op een duurzame manier zorgen voor voedsel. Zowel voor dieren als voor mensen, die er ook terecht kunnen om van de rust en natuur in het bos te genieten. 

Het aan te leggen bos bestaat uit meerdere lagen met voedsel. Denk aan grote bomen met noten of kersen en struiken vol met bessen. Maar ook aardbeien en kruiden die dicht op of in de bodem groeien. 

Voor het zover is, moeten Duivenaren nog even geduld hebben. Volgens de stichting duurt het enkele jaren voor het terrein is uitgegroeid tot een volwaardig voedselbos. Het terrein is rond 2010 door de gemeente aangemerkt als ‘grond voor natuur’. Sindsdien zijn er al noten- kastanje- en fruitbomen gepoot. Deze dragen nu vruchten.

De stichting heeft aan alle kanten steun gekregen voor de start van de activiteiten. Het terrein en de nu geplante bomen en struiken zijn door de gemeente ter beschikking gesteld. De AVR doet een financiële ondersteuning voor het reilen en zeilen, Aerofitt heeft een ruimte ter beschikking gesteld voor de opslag van gereedschap, Kinkelder heeft geholpen met het graven van de gaten in de zware klei van het terrein en het omploegen van het deel dat bestemd is voor kruidentuin, de Stokhorst voorzag ons van een appeltje en peertje voor tijdens het werken, vrijwilligers van het Horsterpark hielpen bij het afladen van de bomen naar de plek van bestemming. De Wijkraad Duiven West deed een oproep aan bewoners om mee te helpen bij deze en toekomstige activiteiten. We kregen bezoek van de gemeenteambtenaar, Kinkelder, Aerofitt en de Wijkraad Duiven West die nieuwsgierig waren over de voortgang en van fotograven van de Gelderlander en de DuivenPost. Zie artikel in de Gelderlander van 20 maart: https://www.gelderlander.nl/liemers/voedselbos-duiven-krijgt-vorm-vrijwilligers-planten-45-bomen-en-struiken~a86b86b9/

En niet te vergeten natuurlijk de 14 vrijwilligers die op 19 maart hard hebben gewerkt om de bomen te poten. De klei is zwaar, maar samen hebben we de klus geklaard! De stemming was opperbest!

Nu kunnen we verder gaan invullen voor de ondergroei en de kruidenzon. Wie helpt mee?