Behoud en verbeteren van woon- en leefklimaat

We streven naar het behoud en het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in en rond Duiven
met aandacht voor natuur, landschap en natuurhistorie

Milieuvrienden Duiven

De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon – leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te streven naar en het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening.

Opgericht in november 1988 en zijn een steunpunt van de Vereniging Milieudefensie en aangesloten bij de Natuur en Milieu Gelderland.
Milieuvrienden Duiven zetten zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de bodem, lucht en het water en de gezondheid van de mensen en een goede ruimtelijke ordening in en rond Duiven, waaronder de dorpen Duiven, Groessen en Loo.
Wij zijn een plaatselijke groep met vrijwilligers. Op dit moment zijn wij met 7 personen actief.